Turnusy rehabilitacyjne

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów.


Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie, pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • złoży pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu oraz informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (dotyczy turnusów, których program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne).


Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenia równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem że:

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna;
 • opiekun:

- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby

- ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne;


Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego składa się osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę
o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji na ten temat. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Centrum rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje Centrum o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.


Dofinansowanie może być przekazane organizatorowi turnusu jeżeli spełnia on następujące warunki:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiada odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: http://empatia.mpips.gov.pl/


 

logo UE

Biuletyn Informacji Publicznej

bip arch

esp

eures

samorzad woj pom

powiat bytowski

pfron

Adres:
PCPR Bytów
ul. Miła 26
77-100 Bytów
 
tel./fax:
(59) 822 80-68
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00

Aktualnie online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.