Ogłoszenie z dnia 28.03.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYTOWIE

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ -

 

  1. Miejsce pracy – PCPR w Bytowie,
  2. Wymiar czasu – pełny etat,
  3. Forma organizacji pracy – zadaniowy czas pracy,
  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in. pomoc rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających
    z pieczy zastępczej, zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu
    do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
  5. Niezbędne wymagania:

Młodszym Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która posiada:

 

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji, lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- jest obywatelem polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B,

 

Dodatkowe wymagania:

- doświadczenie w pracy na rzecz dziecka i rodziny,

- umiejętność pracy w zespole,

- odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność,

 

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej   oraz, że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona lub ograniczona,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika  z tytułu egzekucyjnego,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych.

Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

 

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Miła 26, 77-100 Bytów
w terminie do dnia 09.04.2018r.  (liczy się data wpływu).

 

Wszelkich informacji udziela Pani Sylka Martyna podinspektor ds. administracyjno-kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Bytowie pod numerem tel. (59) 822 80 68.

logo UE

Biuletyn Informacji Publicznej

bip arch

esp

eures

samorzad woj pom

powiat bytowski

pfron

Adres:
PCPR Bytów
ul. Miła 26
77-100 Bytów
 
tel./fax:
(59) 822 80-68
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00

Aktualnie online

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.