Aktywny Samorząd

 


PFRON

 

 

Aktywny Samorząd na rok 2018

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

              RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2018 ROK

 

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

 

TRYB ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

MODUŁ I

MODUŁ II

Od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku

Na II semestr

2017/2018

Na I semestr

2018/2019

Od 1 marca do

30 marca 2018 roku

Od 1 września do 10 października 2018 roku

 

 

 

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:

Moduł I:

Obszar A

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania   do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1190).

 

 

Program będzie obejmował następujące obszary wsparcia:

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 

Wniosek ON pełnoletnia

Wniosek ON podopieczny

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wkładka pomoc w zakupie i montażu

 

 

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,( znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,)

 

 

Wniosek ON pełnoletnia

Wniosek ON podopieczy

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał 

Oświadczenie pełnomocnika

Wkładka pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia

w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)

 

 

Wniosek ON pełnoletnia

Wniosek ON podopieczny

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie przy zakupie sprzętu elektronicznego

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczenie o dochodach 

 Wkładka pomoc przy zakupie sprzętu elektronicznego

 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)

 

Wniosek ON pełnoletnia

Wniosek ON podopieczny

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał  

Oświadczenie pełnomocnika

Wkladka pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oprogramowania

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 

 

 

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności)

 

 

Wniosek ON pełnoletnia

Wniosek ON podopieczny

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochowach za kwartał 

Oświadczenie pełnomocnika

Wkładka pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie)

 

Wniosek ON pełnoletnia

Wniosek ON podopieczny

Kosztorys protezy

Oferta do protezy

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał 

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie

Wkladka pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczene rozwiazania techniczne

 

 

 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie)

 

Wniosek ON pełnoletnia

Wniosek ON podopieczny

Kosztorys naprawy protezy

Oferta do naprawy protezy

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał 

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie

Wkladka  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

 

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej  

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

(znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka).

 

 

Wniosek ON pełnoletnia

Wniosek ON podopieczny

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał 

Oświadczenie pełnomocnika

Wkladka pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

(znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi)

 

 

WNIOSEK

 

oświadczenie o dochodach za kwartał 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zaświadczenie z uczelni

 

 

logo UE

Biuletyn Informacji Publicznej

bip arch

esp

eures

samorzad woj pom

powiat bytowski

pfron

Adres:
PCPR Bytów
ul. Miła 26
77-100 Bytów
 
tel./fax:
(59) 822 80-68
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00

Aktualnie online

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.