Aktywny Samorząd

 


PFRON  logo as 1

 

 

Aktywny Samorząd na rok 2019

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

              RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2019 ROK

 

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął nowe Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązuujace realizatorów pilotazowego programu "Aktywny samorząd"  na 2019 rok

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

 

TRYB ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I

MODUŁ II

Od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2019 roku

Na II semestr

2018/2019

Na I semestr

2019/2020

Od 1 marca do

30 marca 2019 roku

Od 1 września do 10 października 2019 roku

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, które umożliwią od 2019 roku pomoc kolejnej grupie niepełnosprawnych osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:

 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
    (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
   • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

WNIOSKI

 

 

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 

 

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ:

 

 

Zadanie 1pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wkładka

 

 Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał 

Wkładka

 

 Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał 

Wkładka

 

 Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał 

Wkladka

Zaświadczenie lekarskie

 

 

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIAW SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

 

 

Zadanie 1 -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczenie o dochodach 

Wkladka

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja ruchu

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja wzroku

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał  

Wkładka

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja ruchu

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja wzroku

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał  

Wkladka

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja wzroku

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał  

Wkładka

Zaświadczenie lekarskie

 

 Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach za kwartał  

Wkładka

 

 OBSZAR C - LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

 

 Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochowach za kwartał 

Wkładka

Zaświadczenie lekarskie

 

 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochowach za kwartał 

Wkładka

 

 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochowach za kwartał 

Wkładka

Zaświadczenie lekarskie

Oferta cenowa

 

 Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochowach za kwartał 

Wkładka

Zaświadczenie lekarskie

Oferta cenowa

 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochowach za kwartał 

Wkladka

Zaświadczenie lekarskie

 

 

OBSZAR D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE

OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ.

(znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa,

pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka).

 

Wniosek - moduł I

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochowach za kwartał 

Wkładka

 

 

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZSTAŁCENIA NA POIOMIE WYŻSZYM

(znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi)

 

Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochowach za kwartał 

Zaświadczenie z uczelni
Wniosek AS MII P-4

Wniosek AS MII P-5

 

 

logo UE

Biuletyn Informacji Publicznej

bip arch

esp

eures

samorzad woj pom

powiat bytowski

pfron

Adres:
PCPR Bytów
ul. Miła 26
77-100 Bytów
 
tel./fax:
(59) 822 80-68
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00

Aktualnie online

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.