Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Duże zainteresowanie szkoleniem

W dniu 14 kwietnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w ramach realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2027” zorganizowało szkolenie on-line dla kadry pracującej na rzecz osób niepełnosprawnych. Tematyka szkolenia dot. „Zachowań trudnych i agresywnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”. W szkoleniu wzięło udział 17 osób, w tym przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu bytowskiego, Domu Pomocy Społecznej w Parchowie, Środowiskowych Domów Samopomocy w Miastku i Bytowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.