Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Działania w ramach projektu „Razem w drodze Q przyszłości II”

W dniu 26.05.2023 roku Stowarzyszenie Błękitna Wróżka zorganizowało wyjazd w ramach projektu „Razem w drodze Q przyszłości II”  do Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku na spektakl „Nasz mały PRL”  dla osób sprawujących pieczę zastępczą. W spektaklu wzięło udział 30 osób.

 

W dniu 29.05.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało wyjście do Bytowskiego Centrum Kultury na spektakl iluzji „Magiczni Show” dla 20 osób przebywających
w pieczy zastępczej. 

 

Projekt „Razem w drodze Q przyszłości II”  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.