Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

INF0RMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przypomina o możliwości skorzystania z pomocy punktu konsultacyjno – informacyjnego na terenie gminy Miastko, w którym pełni dyżur pracowni Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz pracownik Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności .

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PUNKTU

 • udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat zasad, warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON,
 • pomoc w wypełnianiu wniosku o przyznanie dofinansowania oraz informowanie o niezbędnych dokumentach, jakie należy dołączyć do wniosku w celu uzyskania dofinansowania,
 • informowanie o procedurach wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • pomoc w uzyskaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej,
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków w celu uzyskania dofinansowania.

MIEJSCE I TERMIN PRACY PUNKTU

Punkt jest czynny w każdy 2 piątek miesiąca oraz w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, ul. J. Tuwima 1.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU W 2020 ROKU

 • 10 styczeń
 • 31 styczeń
 • 14 luty
 • 28 luty
 • 13 marzec
 • 31 marzec
 • 10 kwiecień
 • 30 kwiecień
 • 8 maj
 • 29 maj
 • 5 czerwiec
 • 30 czerwiec
 • 10 lipiec
 • 31 lipiec
 • 14 sierpień
 • 31 sierpień
 • 11 wrzesień
 • 30 wrzesień
 • 9 październik
 • 30 październik
 • 13 listopad
 • 30 listopad
 • 11 grudzień
 • 31 grudzień