Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacja dotycząca zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną.

Strona zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.


W załączeniu przekazujemy materiały przygotowane przez MSWiA. 

Prosimy o rozpowszechnienie tych informacji. Znajdą je Państwo także na stronie internetowej.

- wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

- wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

- polska wersja strony MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla- uchodzcow-z-ukrainy

- angielska wersja strony MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for- refugees-from-ukraine