Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bytowskim na lata 2021 – 2027”

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie dotyczące projektu „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bytowskim na lata 2021 – 2027” w zakresie rehabilitacji społecznej.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie bytowskim do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu Programu.

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji od 6 do 20 listopada 2020 roku drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie na adres: kontakt@pcprbytow.pl lub przez portal ePUAP.

Poniżej znajdą Państwo projekt konsultowanego Programu oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

UWAGA: Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

 

Załączniki:

projekt „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE BYTOWSKIM NA LATA 2021-2027”

FORMULARZ KONSULTACJI