Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Korzyści z Profilu Zaufanego

 

 

Założenie Profilu Zaufanego umożliwia m.in.:

  1. składanie wniosków do PCPR w Bytowie drogą elektroniczną w  Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), w tym wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jak również wniosków w ramach  programu „Aktywny samorząd”,

Więcej informacji o SOW: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

 

  1. uaktywnienie Internetowego Konta Pacjenta (IKP), dzięki któremu można otrzymywać e-recepty za pośrednictwem SMS lub e-mail, wnioskować o kartę EKUZ.

 

Więcej informacji o IKP:  https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/skorzystaj-z-internetowego-konta-pacjenta