Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na terenie województwa pomorskiego  realizowane są świadczenia  w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny.

W ramach przedmiotowego zakresu podmioty lecznicze udzielają świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowych następującej grupie świadczeniobiorców: dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

Poniżej znajduje się aktualny wykaz 23 ośrodków realizujących świadczenia w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w woj. pomorskim.