Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Projekt „Razem w drodze Q przyszłości II”

W ramach projektu: „Razem w drodze Q przyszłości II” odbywają się  szkolenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą oraz warsztaty/zajęcia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Dla osób sprawujących pieczę zastępczą zrealizowano szkolenia tj.: 

-17 września 2021 roku-  „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” w Bytowie;

- 22 września 2021 roku-  „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” w Miastku;

-29 września 2021 roku-  „Jak współpracować z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”  w Miastku;

-1 października 2021 roku-  „Jak współpracować z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”  w Bytowie;

-6 października  2021 roku-  „ Zaspokajanie potrzeb dzieci- poczucie przynależności, tożsamości dzieci w rodzinach zastępczych”  w Miastku;

Dla osób przebywających w pieczy zastępczej zrealizowano zajęcia/warsztaty tj.:

-27 września 2021 roku -Zajecia psychoedukacyjne w Miastku;

-24 września 2021 roku - Zajęcia psychoedukacyjne w Bytowie;

-27 września 2021 roku -Zajecia psychoedukacyjne w Miastku;

-4 października 2021 roku -Zajecia psychoedukacyjne w Miastku;

-8 października 2021 roku -Zajęcia psychoedukacyjne w Bytowie;

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.