Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Projekt "Spotkania z Terpsychorą 2020"

Stowarzyszenie Artbale zaprasza osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych wykorzystywaniem tańca w procesie habilitacji i rehabilitacji społecznej.

Do 31 marca 2021 Stowarzyszenie realizuje bezpłatny, dofinansowany przez PFRON, projekt "Spotkania z Terpsychorą 2020" w wersji on-line. Po przesłaniu karty zgłoszenia i oświadczenia o danych osobowych Stowarzyszenie przesyła płytkę z nagranym materiałem szkoleniowym do samokształcenia.

szczegółowe informacje wraz z Regulaminem i dokumentami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia

https://www.artbale.pl/niepelnosprawni/terpsychora-on-line/873-spotkania-z-terpsychora-2020-on-line

 

Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Karta potwierdzająca wykonanie spotkania

3. Oświadczenie uczestnika

4. Regulamin