Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Trwa nabór do nowego projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej PFRON pod adresem: http://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z infolinią PFRON - tel. 22 50 55 600 lub pod adresem mailowym: ork@pfron.pl
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesem kwalifikowania uczestników do ORK jest Pani Ewa Płodzień - Pałasz tel. 22 50 55 766.