Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

W dniach 20.04.2023r. – 21.04.2023r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w formie wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Wyjazd miał miejsce w Koszalinie. Podczas wyjazdu pracownicy PCPR w Bytowie wzięli udział w dwóch szkoleniach pn. ,,Dziecko wykorzystywane seksualnie" oraz ,,Ryzykowne zachowania wśród dzieci i młodzieży".

Pracownicy podczas wyjazdu szkoleniowego nabyli nową wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.