Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu bytowskiego nt. budowania poczucia wartości dzieci oraz własnego autorytetu i umiejętności rozmowy opiekunów zastępczych z dziećmi nt. dobrego, złego i potajemnego dotyku, w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w listopadzie 2022r. i w grudniu 2022r. zorganizowało 2 warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu bytowskiego .

Tematami warsztatów było: budowanie poczucia wartości dzieci oraz własnego autorytetu i umiejętności rozmowy opiekunów zastępczych z dziećmi nt. dobrego, złego i potajemnego dotyku

Głównym celem działania było nabycie i usystematyzowanie wiedzy nt. ważności własnego autorytetu oraz kształtowania poczucia własnej wartości dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. Ponadto rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka, nabyli wiedzę nt. dobrego, złego i potajemnego dotyku. Zostali wyposażeni niezbędną wiedzę, która ułatwi im prowadzenie rozmowy z dziećmi na tematy dobrego, złego i potajemnego dotyku.