Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Więcej środków na dofinansowania z PFRON

PCPR w Bytowie w 2021 roku uzyskało większą pulę środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków powiatu można uzyskać na następujące zadania:
a.    uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b.    zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
c.    likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

Szczegółowe informacje znajdują się w linkach poniżej
Turnusy rehabilitacyjne
https://pcprbytow.pl/strona/turnusy-rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
https://pcprbytow.pl/strona/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny
https://pcprbytow.pl/strona/sprzet-rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne
https://pcprbytow.pl/strona/bariery-architektoniczne

Bariery techniczne i w komunikowaniu się
https://pcprbytow.pl/strona/bariery-techniczne-w-komunikowaniu-sie

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW