Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacja dla interesantów mających trudności w komunikowaniu się

Informacja dla interesantów mających trudności w komunikowaniu się

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824),  organ administracji publicznej zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się (niesłyszącym, głuchoniemym i głuchoniewidomym) dostęp do skorzystania z pomocy tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika, w kontaktach z organami administracji publicznej.

Zgodnie z art. 9 i 12 ww. ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć bezpłatnego skorzystania z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w sprawach, dla których właściwe jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, proszona jest o zgłoszenie tego faktu e-mailem, faksem, listownie, telefonicznie lub osobiście, co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

ul. Miła 26

77-100 Bytów

 

e-mail: kontakt@pcprbytow.pl  

 

Tel.  +48 59 822 80 68

Fax: +48 59 822 80 68 wew. 27

 

Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje się w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

 

Zgłoszenie - do pobrania w załączniku


Zgłoszenie