Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Program korekcyjno-edukacyjny

Organizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. Program ten skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie i ma na celu pomoc tym osobom w zaprzestaniu jej stosowania.

Program skierowany jest do osób, które:

  • zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie
  • w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie
  • są sprawcami przemocy w rodzinie, a uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej- jako uzupełnienie podstawowej terapii
  • w wyniku osobistej decyzji samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie

Kandydatami do programu mogą być osoby pełnoletnie, które uznają fakt stosowania przez nich przemocy we własnej rodzinie, nie mające aktywnych objawów choroby psychicznej oraz osoby, które zachowują abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu bądź innych środków odurzających, w pierwszej kolejności powinny zostać skierowane na terapię uzależnienia.

Kandydaci do programu mogą zgłaszać się przez cały rok w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie ul. Miła 26, bądź telefonicznie pod numerem 59 822 80 68.