Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Kadra

Dane adresowe:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYTOWIE

ul. Miła 26

77-100 Bytów

tel/fax: 59 822 80 68

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 59 822 48 29

e-mail: kontakt@pcprbytow.pl

 

Wojciech Kwaśniewski – Dyrektor

e-mail: w.kwasniewski@pcprbytow.pl

pokój nr 14

 

Sekretariat

pokój nr 14, nr wewn. tel. 21

 • Klaudia Nadolna - Podinspektor ds. obsługi sekretariatu i archiwum

         e-mail: kontakt@pcprbytow.pl

pokój nr 13, nr wewn. tel. 24

 • Tomasz Wróblewski - Podinspektor ds. administracyjnych

        e-mail: t.wroblewski@pcprbytow.pl

pokój nr 7, nr wewn. tel. 23

 • Magdalena Kuling - Młodszy Referent ds. obsługi organizacyjnej

        e-mail: m.kuling@pcprbytow.pl

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

pokój nr 7 - parter

 • Izabela Konkel - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds.  Orzekania o Niepełnosprawności
 • Aleksandra Kuźmin - Podinspektor ds. obsługi Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

          e-mail: a.kuzmin@pcprbytow.pl

          nr wewn. tel. 23

 • Paulina Kopp Ostrowska - Referent ds. obsługi Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

          e-mail: p.kopp.ostrowska@pcprbytow.pl 

          nr wewn. tel. 23

 • Julia Sikorska - Pomoc administracyjna

          e-mail: j.sikorska@pcprbytow.pl 

          nr wewn. tel. 23

 • Kinga Siwik - Referent ds. obsługi Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

       

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 • Dorota Strzyżewska - Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

          e-mail: d.strzyzewska@pcprbytow.pl

          pokój nr 2 - parter, nr wewn. tel. 31

 • Katarzyna Cyra - Podinspektor ds. obsługi zadań PFRON

          e-mail: k.cyra@pcprbytow.pl

          pokój nr 1 - parter, nr wewn. tel. 20

 • Katarzyna Gacek -  Podinspektor ds. obsługi zadań PFRON

          e-mail: k.gacek@pcprbytow.pl

          pokój nr 1 - parter, nr wewn. tel. 20

 

Punkt Interwencji Kryzysowej / Realizacja Projektu  „Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”

 • Marzena Bazner - Specjalista Pracy Socjalnej

          e-mail: m.bazner@pcprbytow.pl

          pokój nr 16, nr wewn. tel. 26

 • Dorota Strzyżewska - Specjalista Pracy Socjalnej

          e-mail: d.strzyzewska@pcprbytow.pl

          pokój nr 2, nr wewn. tel. 31

 

Dział Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych

 • Emilia Dykier - p.o. Kierownika Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych

          e-mail: e.dykier@pcprbytow.pl

          pok. nr 9, nr wew. tel. 28

 • Anna Idzik - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych

 • Aneta Cychosz - Pedagog

          e-mail a.cychosz@pcprbytow.pl

          pokój nr 10, nr wewn. tel. 29

 • Natalia Bałdys - Pedagog

          e-mail n.baldys@pcprbytow.pl

          pokój nr 10, nr wewn. tel. 29

 • Marzena Chamier Ciemińska - Pedagog

          e-mail: m.chamiercieminska@pcprbytow.pl

          pokój nr 11, nr wewn. tel. 22

 • Małgorzata Rokicka - Podinspektor ds. świadczeń socjalnych

          e-mail: m.rokicka@pcprbytow.pl

          pokój nr 16, nr wewn. tel. 26

 • Mateusz Łakomiec - Szuper - Psycholog

          e-mail: m.lakomiec.szuper@pcprbytow.pl

          pokój nr 12, nr wewn. tel. 30

 

Realizacja projektu "RAZEM W DRODZE Q PRZYSZŁOŚCI"

 

 • Aldona Chwarzyńska - Podinspektor ds.realizacji projektów współfinansowanych z EFS

          e-mail: a.chwarzynska@pcprbytow.pl

          pokój nr 16, nr wewn. tel. 26

 

 

 

KOORDYNATORZY:

 • Anita Zwara – Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

         e-mail: a.zwara@pcprbytow.pl

         pokój nr 6, nr wewn. tel. 33

 • Regina Wnuk Lipinska - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

          e-mail: r.wnuk.lipinska@pcprbytow.pl

          pokój nr 6, nr wewn. tel. 33

 • Sylwester Trzebiatowski - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

          e-mail: s.trzebiatowski@pcprbytow.pl

          pokój nr 6, nr wewn. tel. 33

 • Patrycja Majkowska - Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

          e-mail: p.majkowska@pcprbytow.pl

          pokój nr 6, nr wewn. tel. 33

 • Sylwia Redo - Aspirant pracy socjalnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Agnieszka Pawelec - Psycholog
 • Andrzej Krzysztof Pawelec - Psycholog
 • Danuta Gawarecka - Radca Prawny, pokój nr 14, czwartek 15:00 - 17:00

Wizyty z psychologiem lub radcą prawnym umawiamy telefonicznie pod nr tel. 59-822-80-68 lub w siedzibie PCPR w pokoju nr 16. Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej przyjmowane są poza kolejnością.