Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Wypożyczalnia sprzętu

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

Z dniem 1 października 2023 roku rusza bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bytowskiego

  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w ramach zapewnienia trwałości projektu „Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zachęca mieszkańców powiatu bytowskiego do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wykaz sprzętów

Wniosek

Umowa

Protokół zdawczo-odbiorczy