Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Punkt konsultacyjno-informacyjny w Miastku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przypomina o możliwości skorzystania z pomocy punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie gminy Miastko, w którym pełni dyżur pracowni Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz pracownik Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PUNKTU

 • udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat zasad, warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON,
 • pomoc w wypełnianiu wniosku o przyznanie dofinansowania oraz informowanie o niezbędnych dokumentach, jakie należy dołączyć do wniosku w celu uzyskania dofinansowania,
 • informowanie o procedurach wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • pomoc w uzyskaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej,
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków w celu uzyskania dofinansowania.

MIEJSCE I TERMIN PRACY PUNKTU
Punkt jest czynny w każdy drugi piątek miesiąca oraz w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca w godz. od 8:00 do 14:00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, ul. J. Tuwima 1.
HARMONOGRAM PRACY PUNKTU W 2020 ROKU

 •  10 styczeń
 •  31 styczeń
 •  14 luty
 •  28 luty
 •  13 marzec
 •  31 marzec
 •  10 kwiecień
 •  30 kwiecień
 •  8 maj
 •  29 maj
 •  5 czerwiec
 •  30 czerwiec
 •  10 lipiec
 •  31 lipiec
 •  14 sierpień
 •  31 sierpień
 •  11 wrzesień
 •  30 wrzesień
 •  9 październik
 •  30 październik
 •  13 listopad
 •  30 listopad
 •  11 grudzień
 •  31 grudzień