Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Indywidualna terapia długoterminowa

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie od września 2021 r. zapewnia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej indywidualną terapię długoterminową. Psycholog odbywa terapię z czwórką dzieci. Celem terapii jest zapewnienie pomocy dzieciom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej, w tym związanej z panującą epidemią COVID-19.