Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Terapia rodzinna w ramach projektu „Pomorskie Dzieciom”

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, w ramach działania Terapia rodzinna w miesiącu listopadzie 2021r. i grudniu 2021r., 7 rodzin miało możliwość skorzystania z terapii dla rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Indywidualne spotkania w formie terapii rodzinnej były działaniem wzmacniającym poczucie własnej wartości, wzmacnianiem samooceny, poprawą funkcjonowania oraz komunikacji w rodzinie.