Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

Na terenie powiatu bytowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, które znajdują się w Gostkowie (Gostkowo 59 b, 77-100 Bytów) oraz Tuchomiu (ul. Buczka 2, 77-133 Tuchomie), prowadzi je „Fundacja Rademenes”.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, realizują plan pomocy dziecku, umożliwiają mu kontakt z rodzicami i innymi bliskimi osobami (chyba, że sąd postanowi inaczej), a także podejmują działania, których celem jest powrót dziecka do rodziny, zapewniają dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych dziecka, obejmują je działaniami terapeutycznymi oraz zapewniają korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.