Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

INFORMACJA DLA OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ

 

INFORMACJA DLA OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ

 

Osoby chore na cukrzycę typu I w wieku od 4 lat do ukończenia 18 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość uzyskania dofinansowania do czujnika do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash.
Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie karty zlecenia przyznaje dofinansowanie w wysokości 30% zakupu czujnika.
O dofinansowanie ze środków PFRON również można się starać w PCPR w Bytowie składając wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z kartą zlecenia z NFZ oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.