Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Oferta dla osób niepełnosprawnych

 

INFORMACJA DLA OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ

 

Osoby chore na cukrzycę typu I w wieku od 4 lat do ukończenia 18 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość uzyskania dofinansowania do czujnika do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash.
Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie karty zlecenia przyznaje dofinansowanie w wysokości 30% zakupu czujnika.
O dofinansowanie ze środków PFRON również można się starać w PCPR w Bytowie składając wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z kartą zlecenia z NFZ oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.