Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” na 2024 rok, umożliwiający kontynuowanie programu.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku (doc 284 KB)

Ważna zmiana w Module II programu „Aktywny samorząd”!

Od tego roku wnioski na dofinansowanie do nauki mogą składać również studenci z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Dotychczas takie wnioski mogli składać tylko studenci z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Celem głównym programu  „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu zakładają:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
    w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Nabór wniosków dot. Modułu I oraz Modułu II w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” rusza  01.03.2024 roku.

Informujemy, że w 2024 roku wnioski można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia za pośrednictwem SOW  https://sow.pfron.org.pl/

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Tym bardziej, że pozwala to na korzystanie także z innych usług, które są dostępne w przestrzeni publicznej dla posiadaczy Profilu. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW

a także:

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier!

Jedyne, czego potrzeba to:

• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany (bezpłatny) można potwierdzić w wielu instytucjach oraz on-line przy pomocy banków.

 Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz on-line przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be
Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator
Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9:00 – 17:00)

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, pokój nr 1, pod nr. tel. 059 822 80 68, wew. 20.

Dodatkowo warunki uczestnictwa w programie znajdą Państwo na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

 

Regulamin Programu Aktywny Samorząd