Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bytowie

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bytowie

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Celem warsztatu jest:

  • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do terapii zajęciowej, mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach wtz.

 

Na terenie powiatu bytowskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Jesteśmy” obejmuje terapią zajęciową 30 uczestników w sześciu grupach terapeutycznych tj: pracownia kulinarna, pracownia umiejętności życia codziennego, pracownia komputerowo – poligraficzna, pracownia tkacko – dziewiarska, pracownia ogrodnicza i rękodzieła artystycznego oraz pracownia plastyczna. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie dla uczestnika wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które musi zawierać wskazanie do terapii zajęciowej.

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

przy

STOWARZYSZENIU JESTEŚMY

77-100 Bytów,

ul. Szarych Szeregów 13, 

 woj. pomorskie

tel./fax +48 59 8227635

e-mail:  wtz3@wp.pl

www.stowarzyszenie-jestesmy.pl