Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Program „Dostępne mieszkanie”

Zarząd Powiatu Bytowskiego podjął uchwałę o przystąpieniu Powiatu do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne mieszkanie, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.

https://samorzad.gov.pl/photo/format/dc143792-6b85-47ba-831f-1a6b66555de7/resolution/729x308

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Dofinansowanie obejmować będzie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się na wózku inwalidzkim, które nie ukończyły 65 roku życia.

Dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego, a sprzedawanego, jednak nie więcej niż do kwoty 85 335,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia - https://sow.pfron.org.pl/  od dnia 3 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie PFRON:

 https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

lub

w siedzibie PCPR w Bytowie ul. Miła 26, pok. Nr 1 i 2 oraz pod nr telefonu 059 822 80 68 wew. 20 lub 31.