Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Superwizja dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie od czerwca br. raz w miesiącu organizuje spotkania superwizyjne:

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w Miastku,

- dla rodzin zastępczych zawodnych i prowadzących rodzinne domy dziecka w Bytowie.

Superwizja rodzin zastępczych ma na celu m.in. weryfikację kompetencji wychowawczych oraz ich doskonalenie, przeciwdziałanie wypaleniu oraz wzmocnienie emocjonalne opiekunów zastępczych. Spotkania prowadzone są przez certyfikowanego superwizora pracy socjalnej.

Wszystkie rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka zapraszamy na spotkania superwizyjne w listopadzie i grudniu 2021 r., według harmonogramu:

- 22.11.2021 r. i 13.12.2021 r. od godz. 12:00 do 15:00 w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku przy ul. Tuwima 1 (superwizja dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych),

- 24.11.2021 r. i 15.12.2021 r. od godz. 11:15 do 14:15 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34 (superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka).

Serdecznie zapraszamy!