Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721) Starosta Bytowski, zarządzeniem nr 49/2011 z dnia 27 września 2011 roku, powołał Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie. 


Podstawy prawne działania: 

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia;
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 • Wojciech Kwaśniewski – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Izabela Krüger - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Aleksandra Kuźmin, Kinga Siwik, Paulina Kopp Ostrowska – pracownicy administracyjni

Członkami powiatowego zespołu są:

 • przewodniczący
 • sekretarz
 • lekarze
 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • doradcy zawodowi
 • pracownicy socjalni. 

Dane teleadresowe: 

ul. Miła 26

77-100 Bytów

tel.: 59 822 80 68 lub 59 822 48 27

e-mail: kontakt@pcprbytow.pl