Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie realizuje działanie pn. „bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą”. Celem działania jest umożliwienie wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą dostępu do specjalistycznych kursów umożliwiających wejście na rynek pracy albo zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia zatrudniania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zasady i formy przyznawania bonów edukacyjnych są zawarte w dołączonym regulaminie opracowanym przez PCPR w Bytowie.

Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą