Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Szkolenia, warsztaty, zajęcia

W ramach projektu: „Razem w drodze Q przyszłości II” odbywają się  szkolenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą oraz warsztaty/zajęcia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Dla osób sprawujących pieczę zastępczą zrealizowano szkolenia tj.: 

-17 września 2021 roku-  „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” w Bytowie;

- 22 września 2021 roku-  „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” w Miastku;

-29 września 2021 roku-  „Jak współpracować z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”  w Miastku;

-1 października 2021 roku-  „Jak współpracować z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”  w Bytowie;

-6 października  2021 roku-  „ Zaspokajanie potrzeb dzieci- poczucie przynależności, tożsamości dzieci w rodzinach zastępczych”  w Miastku;

Dla osób przebywających w pieczy zastępczej zrealizowano zajęcia/warsztaty tj.:

-27 września 2021 roku -Zajecia psychoedukacyjne w Miastku;

-24 września 2021 roku - Zajęcia psychoedukacyjne w Bytowie;

-27 września 2021 roku -Zajecia psychoedukacyjne w Miastku;

-4 października 2021 roku -Zajecia psychoedukacyjne w Miastku;

-8 października 2021 roku -Zajęcia psychoedukacyjne w Bytowie;

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

W ramach projektu: „Razem w drodze Q przyszłości II” zakończono  szkolenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą oraz warsztaty/zajęcia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Dla osób sprawujących pieczę zastępczą zrealizowano szkolenia tj.: 

-17 września 2021 roku-  „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” w Bytowie;

- 22 września 2021 roku-  „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” w Miastku;

-29 września 2021 roku-  „Jak współpracować z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”  w Miastku;

-1 października 2021 roku-  „Jak współpracować z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”  w Bytowie;

-6 października  2021 roku-  „ Zaspokajanie potrzeb dzieci- poczucie przynależności, tożsamości dzieci
w rodzinach zastępczych”  w Miastku;

-13 października 2021 roku- „Urlopowanie dziecka do domu rodzinnego- rola i obowiązki rodziny zastępczej
 i rodziny biologicznej w tym zakresie” w Miastku;

-15 października 2021 roku- „ Zaspokajanie potrzeb dzieci- poczucie przynależności, tożsamości dzieci w rodzinach zastępczych”  w Bytowie;

-20 października 2021 roku- „Jak zachęcić dziecko do aktywnego spędzania wolnego czasu pomimo funkcjonujących ograniczeń” (COVID-19) w Miastku;

-29 października 2021 roku- „Urlopowanie dziecka do domu rodzinnego- rola i obowiązki rodziny zastępczej
i rodziny biologicznej w tym zakresie” w Bytowie;

-5 listopada 2021 roku- „Jak zachęcić dziecko do aktywnego spędzania wolnego czasu pomimo funkcjonujących ograniczeń” (COVID-19) w Bytowie.

Dla osób przebywających w pieczy zastępczej zrealizowano zajęcia/warsztaty tj.:

-24 września 2021 roku - Zajęcia psychoedukacyjne w Bytowie;

-27 września 2021 roku -Zajecia psychoedukacyjne w Miastku;

-4 października 2021 roku -Zajecia psychoedukacyjne w Miastku;

-8 października 2021 roku -Zajęcia psychoedukacyjne w Bytowie;

-11 października 2021 roku- Zajęcia z arteterapii w Miastku;

-18 października 2021 roku- Zajęcia z arteterapii w Miastku;

-22 października 2021 roku- Zajęcia psychoedukacyjne w Bytowie;

-25 października 2021 roku- Zajęcia z arteterapii w Miastku;

-12 listopada 2021 roku- Zajęcia z arteterapii w Bytowie;

-19 listopada 2021 roku- Zajęcia z arteterapii w Bytowie;

-26 listopada 2021 roku- Zajęcia z arteterapii w Bytowie;

-7 grudnia 2021 roku- Zajęcia socjoterapeutyczne w Bytowie;

-14 grudnia 2021 roku- Zajęcia socjoterapeutyczne w Bytowie;

-17 grudnia 2021 roku- Zajęcia socjoterapeutyczne w Bytowie.

W listopadzie oraz  grudniu 2021 roku zakończono również działania dla osób przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia tj.:

 1. Trening aktywizacji zawodowej- indywidualny coaching zawodowy dla 4 osób w wieku 14-16 lat
   w Bytowie, łącznie 12 godzin;
 2. Trening aktywizacji zawodowej- indywidualny coaching zawodowy dla 6 osób w wieku 14-16 lat
  w Miastku, łącznie 18 godzin;
 3. Trening aktywizacji zawodowej- indywidualny coaching zawodowy dla 5 osób powyżej 17 roku życia
  w Bytowie, łącznie 15 godzin;
 4. Trening umiejętności i kompetencji społecznych  w Bytowie dla 4 osób w wieku 14-16 lat, łącznie 24 h;
 5. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 6 osób w wieku 14-16 lat w Miastku, łącznie 24 h;
 6. Modelowe działania dla osób objętych pieczą zastępczą przygotowujących się do usamodzielnienia powyżej 17 roku życia w Bytowie, łącznie 12 h;
 7. Modelowe działania dla osób objętych pieczą zastępczą przygotowujących się do usamodzielnienia powyżej 17 roku życia w Miastku, łącznie 12 h.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.