Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie realizuje działanie pn. „Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej”. Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnej profesjonalnej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej dzieciom umieszczonym w rodzinnych formach pieczy zastępczej poprzez pokrycie kosztów prywatnej wizyty u lekarza specjalisty.

Zasady i formy pokrycia kosztów prywatnych wizyt są zawarte w dołączonym regulaminie opracowanym przez PCPR w Bytowie.

Regulamin