Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Superwizja dla kadry pracującej bezpośrednio z rodzinami zastępczymi

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie od września 2021r. raz w miesiącu organizuje spotkania superwizyjne dla pracowników bezpośrednio współpracujących z rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka.

Celem superwizji jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych, poszukiwanie źródeł ewentualnych trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. Spotkania prowadzone są przez certyfikowanego superwizora.