Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Punkt Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w ramach projektu „Razem w  drodze              Q przyszłości II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego           w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 uruchomiło Punkt Poradni Rodzinnej, w którym pełnią dyżury: psycholog, prawnik, mediator oraz terapeuta rodzinny. Z pomocy w Punkcie Poradni Rodzinnej mogą korzystać uczestnicy projektu tj. osoby sprawujący rodzinną pieczę zastępczą, osoby przebywające             w pieczy zastępczej, oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z gminy Miastko, gminy Czarna Dąbrówka oraz gminy Tuchomie.


MIEJSCE I TERMIN PRACY PUNKTU:

Porady w Punkcie Poradni Rodzinnej udzielane są w każdy poniedziałek i środę w godz.             od 15:00 do 17:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.
Prosimy o wcześniejsze umawianie się pod nr telefonu 59 822 80 68 wew.26 lub osobiście                       w pokoju nr 16 w godzinach pracy urzędu.

 

W każdy poniedziałek pełni dyżur radca prawny: Danuta Gawarecka, pokój nr 14, w godz.15:00-17:00

W każdą środę pełni dyżur psycholog – Anna Matysiak – Rembalska, pokój nr 6, w godz.15:00-17:00

W co drugą środę miesiąca pełni dyżur mediator – Grażyna Hinc, pokój nr 3, , w godz.15:00-17:00