Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

Do zadań powiatu bytowskiego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie należy m.in

 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków powiatu:
 1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 6. usług tłumacza języka migowego lub tłumacza  - przewodnika.
 1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Podstawę prawną dot. przyznania dofinansowania stanowią następujące dokumenty:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 • Regulamin przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (link do regulaminu)
 • Katalog zawierający wykaz urządzeń, materiałów budowlanych, robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia rehabilitacji leczniczej objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  (link do katalogu)