Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie zapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka specjalistyczne wsparcie tj. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne.

Dodatkowo w ramach grupy wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą PCPR w Bytowie realizuje bezpłatne zajęcia superwizyjne.

Superwizja to specyficzny program wsparcia oparty na nawiązaniu relacji kształcącej, specjalistycznym doradztwie, konsultacjach oraz wymianie informacji, dyskusji i wspólnej refleksji. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami  oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu (w pierwszy poniedziałek miesiąca), w godzinach 8:00-10:30 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.   
Zajęcia dla grupy „Miastko” odbywają się w godzinach 11:30-14:00 w sali Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku przy ulicy Juliana Tuwima 1.          
Harmonogram spotkań ustalany jest w styczniu na bieżący rok kalendarzowy.

Istnieje również możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci lub rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci.

Rodziny zastępczej lub prowadzący rodzinny dom dziecka mają możliwość skorzystania ze szkoleń organizowanych przez PCPR w Bytowie, które przygotowywane są w oparciu o potrzeby rodzin.