Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

W dniach 15.09.2021r. – 16.09.2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w formie wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Wyjazd miał miejsce w Koszalinie. Podczas wyjazdu pracownicy PCPR w Bytowie wzięli udział w dwóch szkoleniach pn. „Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny” oraz „Okres adolescencji – problemy, sposoby ich rozwiązywania, jak rozmawiać z nastolatkiem”.

Pracownicy podczas wyjazdu szkoleniowego nabyli nową wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.