Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie realizuje kolejną edycję Programu „Opieka wytchnieniowa”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rodzaj oferowanego wsparcia w ramach programu:

  1. poradnictwo psychologicznego
  2. poradnictwo terapeutyczne  
  3. nauka pielęgnacji
  4. nauka rehabilitacji
  5. konsultacje dietetyczne.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu bytowskiego do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie  

 w terminie od 14 czerwca do 14 lipca 2021 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie informuje o przedłużeniu terminu na składanie wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 do dnia 28 lipca 2021 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie informuje o ponownym przedłużeniu terminu na składanie wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 do dnia 11 sierpnia 2021 roku.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu bytowskiego do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 059 822 80 68, wew. 31.
 

Załączniki:

1. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

2. Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie "Opieka wytrchnieniowa" - edycja 2021

3. Załącznik nr do regulaminu - Karta zgłoszenia do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

4. Załącznik nr 2 do regulaminu - Preferencje dotyczące specjalistycznego poradnictwa

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków

Funduszu Solidarnościowego