Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Osoby Niepełnosprawne

Dom Pomocy Społecznej w Parchowie

 

W domu pomocy społecznej może zostać umieszczona osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku,
  • osób przewlekle somatycznie chorych,
  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

 Na terenie Powiatu Bytowskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej, który znajduje się w Parchowie. Położony na malowniczych kaszubskich terenach, prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek na zlecenie Powiatu bytowskiego. Istnieje już od 1958 r. Dom przeznaczony jest dla siedemdziesięciorga dziewcząt (dzieci i młodzieży) z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Całość DPS w Parchowie stanowią dwa budynki mieszkalne z okalającym je pięknym parkiem. Domy pozbawione są barier architektonicznych, jeden z nich wyposażony jest w windę osobową, a drugi budynek w podjazdy.

 

Do dyspozycji mieszkanek są sypialnie, pokoje dziennego pobytu zwane „bawialniami”, jadalnie, kaplica, gabinety lekarskie i pielęgniarskie, sale do terapii i rehabilitacji, klasy szkolne w których realizowany jest obowiązek edukacyjny.

 

Mieszkanki mają możliwość korzystania z rożnych form zajęć terapeutycznych: terapia pracą – ergoterapia, zajęcia plastyczne, manualne – arteterapia, gry stolikowe, zabawy i gry dydaktyczne – ludoterapia, kontakty z przyrodą na świeżym powietrzu – silwoterapia, zajęcia kulinarne, zajęcia komputerowe, biblioteka, muzykoterapia – czynna i bierna.

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Parchowie
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego

77 - 124 Parchowo
ul. Kasztanowa 2

woj. pomorskie

 

tel./ fax  59 821 44 83

e-mail: dom@parchowo.naszdps.pl

strona www: http://www.parchowo.naszdps.pl/