Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Oferowane wsparcie:

 • pomoc finansowa – zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek stały, świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
 • pomoc rzeczowa – bony towarowe, bony żywnościowe;
 • udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i wydawanie decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej (Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej).                                                                                                
 • wsparcie finansowe w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Adresy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

ul. Miła 26

059 822 – 51-01

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

Ul. Tuwima 1

059 – 857 – 27 - 86

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

Ul. Zwycięstwa 56

059 – 821 – 13 - 16

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Ul. Gdańska  5

059 – 821 – 26 - 60

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

Ul. Słupska 56

059 – 821 – 39 - 06

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

Ul. Słomińskiego 19

059 – 821 – 70 - 94

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie

Ul. Krótka 2

059 – 821 – 48 - 35

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach

Ul. Kaszubska 7

059 – 821 – 65 - 93

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie

Trzebielino 7 a

059 – 858 – 02 - 55

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu

Ul. Jana II Sobieskiego 16

059 – 821 – 50 – 49

 

 

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Oferowane wsparcie:

 • gminne ośrodki wsparcia dziennego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi
 • świadczą usługi specjalistyczne dla osób, które ze względu na: upośledzenia umysłowe, choroby psychiczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawność sprzężoną   wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Adres: ŚDS w Bytowie, ul. Miła 26, nr. tel. 059 822 79 87

            ŚDS w Miastku, ul. J. Tuwima 1, 059 857 81 92

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DWOREK” W DĄBIU

Oferowane wsparcie:

 • pakiet pielęgnacyjno-leczniczy obejmuje zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, a także stałą specjalistyczną opiekę medyczną. Jest on skierowany do seniorów oraz osób przewlekle chorych, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie wieść w pełni aktywnego i samodzielnego życia oraz wymagają stałego przebywania w łóżkach.
 • pobyty dzienne to oferta skierowana zarówno do osób samodzielnych jak i do osób, które muszą pozostawać pod stałą opieką, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać samotnie w domu, głównie do osób niepracujących w wieku 60+ pozostających samodzielnym lub rodzinnym gospodarstwie domowym. jedynym wyjątkiem są tu osoby leżące, trwale unieruchomione, które nie byłyby w stanie uczestniczyć w oferowanych zajęciach.

Adres: DPS w Dąbiu, ul. Miodowa 11, nr. tel. 728-828-737

 

ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE

Oferowane wsparcie:

– Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przyjmuje osoby, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia muszą korzystać z opieki, pielęgnacji, kontynuacji leczenia, rehabilitacji w placówce stacjonarnej opieki długoterminowej. Osoby ubiegające się o skierowanie muszą posiadać aktualne ubezpieczenie. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL-u , może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba bądź podmiot leczniczy.

Adres: ZOL w Bytowie, ul. Lęborska 13, nr. Tel. 059 822 85 00

             ZOL w Miastku, ul. Gen. J. Wybickiego 30, 059 857 09 22

 

OŚRODKI  REHABILITACJI  PSYCHORUCHOWEJ

Oferowane wsparcie:

Ośrodki prowadzą rehabilitację ruchową, terapię pedagogiczną i logopedyczną dla  20 dzieci z gminy Bytów i Miastko. Oferta terapeutyczna adresowana jest do dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Placówki prowadzi Fundacja "Sprawni Inaczej".

Adres: ŚDS w Bytowie, ul. Miła 26, nr. tel. 059 822 79 87

            ŚDS w Miastku, ul. J. Tuwima 1, 059 857 81 92

 

 

Pozostałe instytucje:

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział Pomorski

Aleja Grunwaldzka 184

80-236 Gdańsk

tel. 58 350 05 00

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – orzecznictwo do celów pozarentowych

ul. Miła 27

  1. Bytów

tel. 059 822 80 68/ 059 822 48 29

 1. Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bytowie

ul. Styp Rekowskiego 5

Tel. 059 822 25 89

 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tursku

Tursko 4, 77-100 Miastko

Tel. 059 588 16 94

 

 

Przydatne linki:

 

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.mpis.gov.pl zakładka „Osoby niepełnosprawne”

 1. Ministerstwo Zdrowia

www.mz.gov.pl

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

 1. Rzecznik Praw Pacjenta

www.bpp.gov.pl

 1. Tłumacz on – line języka migowego

www.tlumaczonline.waw.pl