Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Aktualności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Oferowane wsparcie:

 • pomoc finansowa – zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek stały, świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
 • pomoc rzeczowa – bony towarowe, bony żywnościowe;
 • udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i wydawanie decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej (Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej).                                                                                                
 • wsparcie finansowe w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Adresy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

ul. Miła 26

059 822 – 51-01

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

Ul. Tuwima 1

059 – 857 – 27 - 86

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

Ul. Zwycięstwa 56

059 – 821 – 13 - 16

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Ul. Gdańska  5

059 – 821 – 26 - 60

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

Ul. Słupska 56

059 – 821 – 39 - 06

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

Ul. Słomińskiego 19

059 – 821 – 70 - 94

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie

Ul. Krótka 2

059 – 821 – 48 - 35

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach

Ul. Kaszubska 7

059 – 821 – 65 - 93

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie

Trzebielino 7 a

059 – 858 – 02 - 55

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu

Ul. Jana II Sobieskiego 16

059 – 821 – 50 – 49

 

 

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Oferowane wsparcie:

 • gminne ośrodki wsparcia dziennego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi
 • świadczą usługi specjalistyczne dla osób, które ze względu na: upośledzenia umysłowe, choroby psychiczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawność sprzężoną   wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Adres: ŚDS w Bytowie, ul. Miła 26, nr. tel. 059 822 79 87

            ŚDS w Miastku, ul. J. Tuwima 1, 059 857 81 92

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DWOREK” W DĄBIU

Oferowane wsparcie:

 • pakiet pielęgnacyjno-leczniczy obejmuje zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, a także stałą specjalistyczną opiekę medyczną. Jest on skierowany do seniorów oraz osób przewlekle chorych, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie wieść w pełni aktywnego i samodzielnego życia oraz wymagają stałego przebywania w łóżkach.
 • pobyty dzienne to oferta skierowana zarówno do osób samodzielnych jak i do osób, które muszą pozostawać pod stałą opieką, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać samotnie w domu, głównie do osób niepracujących w wieku 60+ pozostających samodzielnym lub rodzinnym gospodarstwie domowym. jedynym wyjątkiem są tu osoby leżące, trwale unieruchomione, które nie byłyby w stanie uczestniczyć w oferowanych zajęciach.

Adres: DPS w Dąbiu, ul. Miodowa 11, nr. tel. 728-828-737

 

ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE

Oferowane wsparcie:

– Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przyjmuje osoby, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia muszą korzystać z opieki, pielęgnacji, kontynuacji leczenia, rehabilitacji w placówce stacjonarnej opieki długoterminowej. Osoby ubiegające się o skierowanie muszą posiadać aktualne ubezpieczenie. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL-u , może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba bądź podmiot leczniczy.

Adres: ZOL w Bytowie, ul. Lęborska 13, nr. Tel. 059 822 85 00

             ZOL w Miastku, ul. Gen. J. Wybickiego 30, 059 857 09 22

 

OŚRODKI  REHABILITACJI  PSYCHORUCHOWEJ

Oferowane wsparcie:

Ośrodki prowadzą rehabilitację ruchową, terapię pedagogiczną i logopedyczną dla  20 dzieci z gminy Bytów i Miastko. Oferta terapeutyczna adresowana jest do dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Placówki prowadzi Fundacja "Sprawni Inaczej".

Adres: ŚDS w Bytowie, ul. Miła 26, nr. tel. 059 822 79 87

            ŚDS w Miastku, ul. J. Tuwima 1, 059 857 81 92

 

 

Pozostałe instytucje:

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział Pomorski

Aleja Grunwaldzka 184

80-236 Gdańsk

tel. 58 350 05 00

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – orzecznictwo do celów pozarentowych

ul. Miła 27

  1. Bytów

tel. 059 822 80 68/ 059 822 48 29

 1. Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bytowie

ul. Styp Rekowskiego 5

Tel. 059 822 25 89

 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tursku

Tursko 4, 77-100 Miastko

Tel. 059 588 16 94

 

 

Przydatne linki:

 

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.mpis.gov.pl zakładka „Osoby niepełnosprawne”

 1. Ministerstwo Zdrowia

www.mz.gov.pl

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

 1. Rzecznik Praw Pacjenta

www.bpp.gov.pl

 1. Tłumacz on – line języka migowego

www.tlumaczonline.waw.pl