Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Moduł II

 

Moduł II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Do pobrania:

Zaświadczenie z uczelni (wersja PDF)

Zaświadczenie z uczelni (wersja Word)

 

Uwaga!

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.


https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uwaga-trwa-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-uzyskania-wyksztalcenia-wyzszego-w-ramach-m/