Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Indywidualna terapia integracji sensorycznej - Miastko

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie zapewnia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej indywidualną terapię integracji sensorycznej. Dwoje dzieci objętych jest wsparciem indywidualnej terapii integracji sensorycznej w Miastku. Celem działania jest indywidualna pomoc dla dzieci przeżywającym trudności w zakresie opanowania umiejętności ruchowych, umiejętności szkolnych, nadpobudliwości psychoruchowej, nadwrażliwości sensorycznej czy problemów z koncentracją w tym związanej z panującą epidemią COVID-19.