Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

2020

Zaproszenie do udziału w programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Aktualizacja z dnia 07 września 2020 r.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie informuje o przedłużeniu terminu na składanie wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 do dnia 18 września 2020 roku.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu bytowskiego do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 059 822 80 68, wew. 31 lub 20.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192 ze zm.) ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

 

Zarząd Powiatu Bytowskiego w dniu 22 czerwca 2020r. podjął uchwałę o przystąpieniu powiatu do w/w programu w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rodzaj oferowanego wsparcia w ramach programu:

  1. poradnictwo psychologicznego
  2. poradnictwo terapeutyczne  
  3. nauka pielęgnacji
  4. nauka rehabilitacji
  5. konsultacje dietetyczne.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu bytowskiego do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie  

 w terminie od 3 sierpnia do 4 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 059 822 80 68, wew. 31 lub 20.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

2. Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

3. Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

4. Załącznik nr 2 do regulaminu - Preferencje dotyczące specjalistycznego poradnictwa