Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu bytowskiego nt. radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz dotyczących tematyki związanej z seksualnością w środkach masowego przekazu.

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w grudniu 2021r. zorganizowało 2 warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu bytowskiego nt. radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz dotyczących tematyki związanej
z seksualnością w środkach masowego przekazu.

Głównym celem działania było nabycie wiedzy nt. zagrożenia wynikającego
z korzystania z Internetu przez dzieci. Ponadto rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka mieli możliwość utrwalenia swoich umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami wynikającymi z długotrwałego pobytu dzieci w domu, nauczania zdalnego, ze względu na obstrzenia wynikające z COVID-19.