Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej oraz w środki ochrony indywidualnej w ramach projektu „Pomorskie Dzieciom”.

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, w ramach działania Doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej oraz w środki ochrony indywidualnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, zakupiło sprzęt w postaci 6 laptopów, 6 drukarek mobilnych i 6 słuchawek oraz środków ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji.

Zakupione przedmioty mają ułatwić pracownikom Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych współpracę z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka, na terenie powiatu bytowskiego oraz prowadzenie dokumentacji rodzinnych form pieczy zastępczej. Doposażenie pracowników w niezbędny sprzęt, pozwoli wdrożyć odpowiednie systemy współdziałania pomiędzy pracownikami oraz między pracownikami a rodzinami zastępczymi i przyczyni się do efektywniejszego realizowania obowiązków przez pracowników.

Zakup środków ochrony indywidualnej pomoże zminimalizować ryzyko zakażenia COVID-19 podczas pracy w systemie stacjonarnym lub hybrydowym.