Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Program „Mieszkanie dla absolwenta”

UWAGA !

Zmiany w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Informujemy, że z dniem 1 marca bieżącego roku weszła w życie bardzo korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).

Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

    lub

    opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu

_____________________________________________________________________________

Zarząd Powiatu Bytowskiego podjął uchwałę o przystąpieniu Powiatu do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.

https://samorzad.gov.pl/photo/format/dc143792-6b85-47ba-831f-1a6b66555de7/resolution/729x308

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie obejmować będzie koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Skierowany do osób:

- ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu (03-L),

-  które posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

- które oświadczą, że poszukują zatrudnienia lub podjęły zatrudnienie.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia - https://sow.pfron.org.pl/  od dnia 3 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

lub

w siedzibie PCPR w Bytowie ul. Miła 26, pok. Nr 1 i 2 oraz pod nr telefonu 059 822 80 68 wew. 20 lub 31.