Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 02.02.2023 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2023 rok, umożliwiający kontynuowanie programu.

Dokument będący załącznikiem do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON  (pdf 371 KB)

Celem głównym programu  „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu zakładają:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
    w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Nabór wniosków dot. Modułu I oraz Modułu II w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” rusza  01.03.2023 roku.

Informujemy, że w 2023 roku wnioski można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia za pośrednictwem SOW  https://sow.pfron.org.pl/

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier!

Jedyne, czego potrzeba to:

• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany (bezpłatny) można potwierdzić w wielu instytucjach oraz on-line przy pomocy banków.

 Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

 

Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz on-line przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be
Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator
Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9:00 – 17:00)

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, pokój nr 1, pod nr. tel. 059 822 80 68, wew. 20.

Dodatkowo warunki uczestnictwa w programie znajdą Państwo na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Regulamin Programu Aktywny Samorząd