Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu empatia https://empatia.mpips.gov.pl/ ,

- w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

- w formie papierowej za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność w Bytowie.

Do wniosku należy dołączyć kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem wraz z kopią dokumentu potwierdzającego posiadanie orzeczenia.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Kwestionariusz samooceny

Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpatrzenia.

Więcej informacji na temat świadczenia wspierającego znajduje się w linku poniżej

 https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci